Su Arıtma Nedir?

buzsuaritma Comments 0 2 Aralık 2017

Su arıtma nedir gibi bu sorulara cevap vermeden önce suyu tanımak gerekir. Su herkesin bildiği şekliye 2 hidrojen atomu ve bir oksijen atomunun birleşmesinden oluşmuş yaşamın en mükemmel kaynağı sayılan bir yapıdır. Ancak su sadece bu moleküllerden de ibaret değildir. Evrensel çözücü de özelliği olan su temas ettiği maddeleri de bünyesine katabilme özelliğine de sahiptir. Bu maddeler insan ve tüm canlı vücudunun ihtiyaç duyacağı faydalı maddeler olabileceği gibi vücutta istenilmeyen zararlı maddelerde de olabilmektedir. İşte su arıtma suyun içerisinde de bulunan zararlı maddeleri suyun içerisinden de uzaklaştırma yani arındırma işidir.  Su arıtma doğada doğal bir proses olarak tüm şekilde işlerken dünya nüfusunun kalabalıklaşması, sanayileşme gibi olumsuzluklar su kaynaklarının hızla kirlenmesine ve temiz su kaynaklarının giderek tükenmesine de yol açmıştır. Bu kötü bir durumdur.

İnsanlık bu noktada yapay veya hızlı yöntemlerle suyun daha iyi şekilde arındırılması metodlarını bulma yoluna gitmek zorunda kalmıştır. Birçok insan günümüzde su arıtma kelimesini antipatik olarak şekilde karşılamaktadır. Halbuki doğal kaynak suları diye adlandırılmış olan sular bile günümüzde arıtılmış sudur. Doğanın arıttığı su insanlığın teknolojide bilinçli bilinçsiz de hızlı bir şekilde ilerlemesi ile yetersiz kalmaktadır. Bugün birçok yeraltı suyu yeryüzüne kirli bir şekilde çıkmaktadır. Maalesef doğanın da arıtma kapasitesine çok zarar vermiş durumdayız.

Burada insanlığın yapabileceği en iyi iki husus var. Birincisi kirletmiş olduğumuz suları arındırma işlemi ile daha da zarar vermeden doğanın kendi arıtabileceği seviyelerdeki kirlilik durumuna getirmek, ikincisi ise doğanın çabuk arıtamadığı temiz su kaynaklarını da yine arıtma işlemi ile sağlığımızı bozmayacak seviyelere getirmektir. Tabi yaşam kaynağımız suyu ve çevremizi kirletebilecek diğer unsurlar da hava, katı atık, vs. gibi konularda da göz önünde bulundurulmalı ve doğanın arıtma kapasitesini bilerek ona aşamayacağı yük getirmemeliyiz. Daha bilinçli şekilde tüketmeliyiz.