Su Arıtma Nasıl Yapılır?

buzsuaritma Comments 0 2 Aralık 2017

Su arıtma işlemi doğada işleyen en doğal bir prosestir. Yüzeysel sular çeşitli etmenlerle sürekli kirlenir, buharlaşma vasıtasıyla suyun da en saf hali gökkyüzüne taşınır ve bu su yine çoğunlukla temiz bir kaynak olarak gökyüzünden de yeryüzüne inerek canlı yaşamının devamını teşkil eder. Yine yüzeyden de çeşitli etmenlerle kirletilen sular topraktaki çeşitli katmalardan geçerek bir süzülme yöntemleri vasıtasıyla barındırmış olduğu kirliliklerden arınır. Tabi suyun da burada tamamen saf halde olduğu hiçbir şekilde beklenemez. Yeraltında bulunan çok çeşitli birçok kayaçlar su içerisinde çözünerek suya farklı özellikler de kazandırır. Bu işlemler yeraltında yüzlerce yıl birçok kez sürebilmektedir. Şifalı suların çoğunluğu bu şekilde de oluşmuştur. Yapay olarak icat edilen su arıtma teknikleri de yine doğadan ilham da alınarak gerçekleştirilmiş tekniklerdir. İnsanoğlunun bekleyecek zamanı da kalmamıştır. Bu yüzden doğadaki su arıtma prosesi de taklit edilerek doğadan çok daha hızlı bir şekilde arıtma işlemini de gerçekleştirebilmemiz gerekmektedir.

Suyun yer altında ilerleyerek kirliliklerinden arınması takip edilerek kopyalanan filtrasyon sistemleri bilimin de katkısıyla doğadakinden çok daha hızlı sonuç vermektedir. Yine doğadan esinlenerek iyon değişimi prensibi ile sudaki kirlilikler zararsız olam maddelerle yer değiştirmek suretiyle arındırılmaktadır. Bitkilerdeki osmatik basınç farkından çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişin tersinden esinlenerek reverse osmosis (RO, ters osmoz) su arıtma sistemleri icat edilmiştir. Ancak günümüzün teknolojisinde bile su içerisindeki zararlı yararlı madde ayırımı yapıp arıtma işlemi yapılamamaktadır. Ancak suyun saflaştırıldıktan sonra istediğimiz özelliklere getirilebilmesi mümkündür. Buna karşın doğadaki çeşitli sular bulundukları ortam münasebetiyle farklı özellikler gösterebilmektedir. Bu özellikleri sağlayan doğal mineraller ve su moleküllerinin yapısıdır. Su saflaştırıldıktan sonra bu minerallerin ilavesi ile su moleküllerine bu özellikler tekrar kazandırılabilmektedir. Bu şekilde etkin bir su arıtma prosesi işlemiş olacaktır.